wat is een heldere brief of e-mail?


Een brief of e-mail is pas helder als de lezer:
- de kernboodschap binnen 10 seconden begrijpt;
- niet meer tijd met lezen kwijt is dan strikt noodzakelijk;
- geen vragen meer heeft na het lezen.


hoe leren we je heldere brieven en e-mails te schrijven?


In 1 dag leer je:
- het taalniveau aan je lezer aan te passen;
- de hoeveelheid informatie af te stemmen op de interesse en
kennis van de lezer;
- hoe je helder formuleert (stijl);
- een heldere structuur voor brieven en e-mails;
- nieuwe inleidingen en afsluitingen;
- de etiquette van de 21e eeuw;
- omgaan met klachten en negatieve boodschappen.

 

Terug