een goede site is helder, helder en nog eens helder


Er zijn 3 eisen die wij aan een website stellen: helder,
helder,helder! Helderheid op alle fronten: taalgebruik,
structuur en navigatie.


hoe leren we je dit?


Je leert in 1 dag teksten voor het web schrijven.
Je oefent daarmee. Belangrijk daarbij is dat je direct ziet
hoe een tekst op een website toont.
Papier leest immers anders dan een beeldscherm.
Daarom werk je binnen de training in een website. Je ziet
na elke wijziging je tekst direct op een site.
Je ziet het dan ook meteen als:
- de stijl niet goed is;
- het taalgebruik te ingewikkeld is;
- de opbouw onlogisch is;
- de lezer niet genoeg verleid wordt;
- de links niet logisch werken;
- de argumenten niet sterk zijn;
- er teveel of te weinig informatie instaat.

 

Terug