Je beantwoordt 3 vragen voordat je een brief schrijft.

1. Wat is het taalniveau van je lezer?

2. Wat weet je lezer over het onderwerp?

3. Is je lezer in het onderwerp ge´nteresseerd?

 

Het antwoord op deze 3 vragen bepaalt:

- op welk taalniveau je de brief kunt schrijven;

- hoeveel onderwerpen je kunt bespreken;

- hoeveel ruimte je nog hebt voor nuances, emoties en metacommunicatie.

 

Let op: een heldere brief voor de ene lezer kan volkomen wartaal zijn voor een andere lezer.

Je moet dus per lezer een andere insteek kiezen.