Nee, dat hoeft niet. Ons advies is wel: maak een brief niet langer dan noodzakelijk. Hoeveel informatie je in een brief kwijt kunt, is sterk afhankelijk van de capaciteiten van de lezer.

 

Zo kan een allochtoon die net in Nederland is ingeburgerd, minder tekst verwerken dan een hoogopgeleide autochtoon.

 

En een lezer die in een onderwerp is ge´nteresseerd, wil er meer tijd insteken dan iemand die het geen bal kan schelen.

 

Ook is het logisch dat een lezer die veel over een onderwerp weet, meer details en dus meer tekst kan hebben dan een leek.

 

Jij bent de schrijver, jij maakt de afweging.