Ja, dat is zelfs noodzakelijk. Helder schrijven heeft namelijk alles te maken met persoonlijk zijn. In een brief vertel je iets tegen de lezer, niet óver hem.

 

Persoonlijk zijn betekent: concrete onderwerpen behandelen.

Dus: geen onnodige uitleg die alleen voor de schrijver relevant is.

En: alleen boodschappen die direct aansluiten bij de beleving van de lezer.

 

En hoe zit het met ‘ik’ en ‘wij’ in een brief? Het gebruik van ‘ik’ en ‘wij’ is prima, zolang het de helderheid niet in de weg staat.