Een goede site is slim

Een site moet helder zijn. Ook over het doel. Wat wil je eigenlijk met jouw website: informeren, overtuigen, amuseren? Een goede website speelt slim in op dit doel.


Je moet kiezen: waarvoor?

Bij het maken van de site moet je het doel van jouw site kiezen. Het doel bepaalt namelijk alles: taalgebruik, opbouw, inhoud. Een verkoopsite is anders dan een journalistieke site. Een voorlichtende site wijkt af van een funsite. Kan een site meerdere doelen tegelijk hebben? Lastig, maar mogelijk. Mits je een zeer duidelijke splitsing maakt!

 

Je moet kiezen: voor wie?

Voor wie schrijf je? Geen idee? Hou dan maar op!  Je site slaat alleen aan als je weet wie jouw lezers zijn. Wat zijn hun motieven? Wat zijn hun vooroordelen? Wat vinden ze boeiend? Zijn ze gevoelig voor rationele of emotionele argumenten. En... Hoe speel je hierop in?

 

Je moet kiezen: in welke toon?

Jouw site heeft succes als je in de juiste taal de juiste dingen zegt. Het is niet alleen wt je zegt, maar ook he je het zegt. Serieus of populair? Vriendelijk of dwingend? Ouderwets of modern? Persoonlijk of afstandelijk? Eenvoudig of ingewikkeld? Welke keuzes zijn slim? Keuzes die aansluiten bij de lezer en de situatie.